YKS - Kimya - Soru Modülü - 3

MOL KAVRAMI - Mol Kavramı [ Sayfa 1 ] Çözümler
Mol Kavramı[ Sayfa 3 ] Çözümler
Mol Kavramı[ Sayfa 5 ] Çözümler
TEPKİME TÜRLERİ VE KİMYASAL HESAPLAMALAR - Tepkime Türleri [ Sayfa 7 ] Çözümler
Tepkime Türleri ve Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 9 ] Çözümler
Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 11 ] Çözümler
Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 13 ] Çözümler
ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ - Organik Kimyaya Giriş[ Sayfa 15 ] Çözümler
Lewis Yapısı, Hibritleşme ve Molekül Geometrisi[ Sayfa 17 ] Çözümler
Lewis Yapısı, Hibritleşme, Molekül Geometrisi ve Vsepr Kuramı[ Sayfa 19 ] Çözümler
HİDROKARBONLAR VE AROMATİK BİLEŞİKLER - Alkanlar [ Sayfa 21 ] Çözümler
Alkanlar[ Sayfa 23 ] Çözümler
Alkenler[ Sayfa 25 ] Çözümler
Alkenler[ Sayfa 27 ] Çözümler
Alkinler[ Sayfa 29 ] Çözümler
Alkinler[ Sayfa 31 ] Çözümler
Aromatik Bileşikler[ Sayfa 33 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 385 40 03- Fax: 0312 385 50 03

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Alınteri Bulvarı, Uzayçağı Caddesi, 1249. Sokak, No:5 Ostim/Yenimahalle/ANKARA

0312 385 40 03

[email protected]