AYT EDEBİYAT YAPRAK TEST - 33-56 - 2021

CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ / TÜRKİYE DIŞINDA ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ - Test 33 Cevap Anahtarı
OLAY ANLATAN METİNLER (Edebiyatın Toplumla, Psikolojiyle, Felsefeyle İlişkisi/Edebî Akımlar) - Test 34 Cevap Anahtarı
OLAY ANLATAN METİNLER (Edebiyatın Toplumla, Psikolojiyle, Felsefeyle İlişkisi/Edebî Akımlar) - Test 35 Cevap Anahtarı
OLAY ANLATAN METİNLER (Temel Unsurları, Anlatım Teknikleri) - Test 36 Cevap Anahtarı
OLAY ANLATAN METİN TÜRLERİ - Test 37 Cevap Anahtarı
OLAY ANLATAN METİN TÜRLERİ - Test 38 Cevap Anahtarı
HİKÂYE (Türk ve Dünya Edebiyatında Hikâye) - Test 39 Cevap Anahtarı
TANZİMAT VE SERVETİFÜNUN DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 40 Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ’NDE HİKÂYE - Test 41 Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE - Test 42 Cevap Anahtarı
ROMAN (Romanda Yapı Unsurları / Konularına ve Akımlarına Göre Romanlar / Anlatım Teknikleri) - Test 43 Cevap Anahtarı
TANZİMAT VE SERVETİFÜNUN DÖNEMLERİNDE ROMAN - Test 44 Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ’NDE ROMAN - Test 45 Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1923-1950) - Test 46 Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1923-1950) - Test 47 Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1950-1980 ARASI / 1980 SONRASI) - Test 48 Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN (1950-1980 ARASI / 1980 SONRASI) - Test 49 Cevap Anahtarı
TİYATRO (Tiyatro Hakkında Genel Bilgi / Tiyatronun Yapı Unsurları / Terimler) - Test 50 Cevap Anahtarı
GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU - Test 51 Cevap Anahtarı
MODERN TÜRK TİYATROSU (Dünya Edebiyatında / Tanzimat ve Servetifünun Dönemin’de Tiyatro) - Test 52 Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE TİYATRO - Test 53 Cevap Anahtarı
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 54 Cevap Anahtarı
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 55 Cevap Anahtarı
SÖZLÜ ANLATIM - Test 56 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 385 40 03- Fax: 0312 385 50 03

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Alınteri Bulvarı, Uzayçağı Caddesi, 1249. Sokak, No:5 Ostim/Yenimahalle/ANKARA

0312 385 40 03

[email protected]